ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ด้านงานประกันคุณภาพสถานศึกษา และการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานต่างๆ ในวันที่ 12-13 มกราคม 2560

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura