ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้จัดงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2560 โดยมีการร่วมรับประทานอาหาร การแสดงต่างๆ ของบุคลากร และการแลกของขวัญ ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura