บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการพัฒนาทำความสะอาด บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน บ้านพักครู และบริเวณต่างๆ ในวันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559  

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura