ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้จัดกิจกรรมงานแลกของขวัญเด็กในวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหาร ขนม ของขวัญต่างๆ มากมายมอบให้เด็กนักเรียน

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura