วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ศช.บภ ๒.รวมใจ โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่)

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura