กลุ่มบริหารงานวิชาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง และครูได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura