ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura