พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura