วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบเก้าอี้รถเข็นให้แก่เด็กพิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดย มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเข็นเอเซีย (ประเทศไทย) 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura