ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดหน่วยบริการอำเภอแม่ริม โดยความร่วมมือของ ชุมชนบ้านนาทึก องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มูลนิธิคิงดอมคิดส์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura