วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ได้จัดการอบรมการคัดแยกขยะให้แก่บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 โดย องค์การบริการส่วนตำบลดอนแก้ว

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura