ขอเชิญเที่ยวชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ชมการแข่งขันวิชาการ ทักษะสิ่งประดิษฐ์ นิทรรศการ และการแสดงความสมารถของนักเรียน จากทั่วภาคเหนือ

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura