ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. โดย นายเอนก ไชยวงค์ และบุคลากร ร่วมการพัฒนาทำความสะอาดในครั้งนี้ พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ ตลอดเส้นทาง

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura