โดยมี แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ Fellow เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดกิจกรรมและการจัดการ (เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้) ในวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura