ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 08.00 น.โดยมีคณะครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura