วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันลอยกระทง โดยมีการจัดซุ้มประตู การประดิษฐ์กระทง จากใบตอง การทำไข่ป๋าม และมีการประกวดการจัดทำกระทง โดยมีคณะครู เด็กนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura