นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมกันพร้อมใจร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura