โดยมีประชุม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) สำหรับบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 22 - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง)

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura