ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิน่านฟ้าไทย ซึ่งได้มอบให้กับนักเรียนจำนวน 10 ทุน โดยมีประธานมูลนิธิน่านฟ้าไทย เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะครู และนักเรียน ขอขอบพระคุณ มูลนิธิน่านฟ้าไทยเป็นอย่างยิ่ง

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura