การประชุมเพื่อสรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 และร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura