การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความพิการ บกพร่องทางพฤติกรรมและการเรียนรู้ จัดโดย ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา สมัชชาการศึกษาสุราษฏร์ธานี และ สสค. วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura