ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตประจำปี 2559 สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ในวันที่ 9 กันยายน 2559  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura