การประชุมรายงานการเยี่ยมบ้าน และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ของพี่เลี้ยงแต่ละอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผอ.เอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura