วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura