วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2559 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่   รับมอบอาหารเสริม ซีลีเลค Nestlé CERELAC จากเทสโก้โลตัส (TESCO Lotus) 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura