นายสิทธิชัย โขนงนุช รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura