ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท อักษรอินสไปร์ จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและเทคนิคการสอน อ่าน เขียน คิดคำนวณ สำหรับนักเ่รียน LD ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura