วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ศููนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ไปถวายเทียนพรรษา ข้าวสารอาหารแห้ง และอัฐบริขารต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura