นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559  เวลา 09:00 - 12:00 น. 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura