วันที่ 5 กรกฏาคม 2559 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคารสำนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura