ศูนย์ฯประจำอำเภอแม่ริม ได้จัดการประชุมจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โดยมี นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura