การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura