ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura