ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู เด็กนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura