วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura