อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการคัดกรอง และประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ CS0101 วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2559   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura