กิจกรรมโครงการ "มัคคุเทศน์เติมฝัน ปันความรักให้น้อง" ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นการให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้เรื่อง ช้าง ความสำคัญของข้างต่อวิถีชีวิตคนไทยตลอดจน รู้จักรักษาและหวงแหนช้างไทย ในปีนี้สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม โดยมีเด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ และเข้าชมการแสดงของช้างที่ปางช้างแม่แตง โดยมีมัคคุเทศก์พี่เลี้ยงให้การดูแลตลอดกิจกรรม


 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura