กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม ๖ ได้มีการจัดกิจกรรมงานสระเกล้าดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ โดยบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารของแต่ละหน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๔๐๐ คน


 

ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura