ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี" ในวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยเน้นในด้านธรรมชาติวิทยา ชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ในเอเชีย ซึ่งเด็กนักเรียนจะสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิด


 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura