กิจกรรม 5 ส. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2559


 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura