ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธี "มอบเกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น" ประจำปี 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura