ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันเด็ก 2559" วันที่ 8 มกราคม 2558 ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  รวมถึงการแสดงการร้องเต้นประกอบเพลงโดยเด็กนักเรียนจากมูลนิธิคิงดอม คิดส์ (Kingdom Kids)-ศูนย์การเรียนประจำอำเภอแม่ริม พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura