เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายเอนก ไชยวงค์ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่


 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura